få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Matteaktiviteter

Barnens strumpor

Aktiviteterna i den här spellistan är framtagna i samarbete med förlaget Natur & Kulturs aktivitetskort i boxen "Aktivitetskort i förskolan Matematik".

Den här övningen utvecklar förmågan att se likheter och skillnader.

Fler spellistor