få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Peppy pals

Gabby får en bula

Visionen med Peppy Pals är att inspirera till dialog om empati och känslor mellan barn och vuxna. Hos Peppy Pals är alla känslor tillåtna och värdefulla.

Gabby är hungrig och försöker dra upp en morot ur morotslandet. Reggy kommer dit och hjälper till, men då händer det något som får Gabby att börja gråta. Den här boken handlar om att våga be om hjälp och att hantera oväntade händelser.

Fler spellistor