få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Faktabok

Inga och Leo löser allt

Förlaget Lek & Tanke ger ut barnböcker om vetenskapliga ämnen, som ger både barn och föräldrar bra introduktioner till vetenskapliga begrepp, men också handfasta exempel på vetenskapliga tillämpningar i vardagen.

Inga och Leo löser allt är en fartfylld historia som visar hur kreativitet och nyfikenhet kan lösa alla möjliga problem. Boken är en lekfull introduktion till naturvetenskap, som visar hur uppfinningsrikedom, inspiration och teknik hänger samman. Författarna Andrea Pettersson och Malin Yngvesson är studenter från Lunds tekniska högskola.

Fler spellistor