få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Peppy Pals

Reggy åker rutschkana

Visionen med Peppy Pals är att inspirera till dialog om empati och känslor mellan barn och vuxna. Hos Peppy Pals är alla känslor tillåtna och värdefulla.

Reggy och Izzy vill åka rutschkana men den är väldigt läskig och brant. Hur gör de för att våga åka? Den här boken handlar om att övervinna rädslor, att lära sig att hantera stress och hur vänner kan lära av varandra.

Fler spellistor