få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Peppy Pals

Sammy delar med sig

Visionen med Peppy Pals är att inspirera till dialog om empati och känslor mellan barn och vuxna. Hos Peppy Pals är alla känslor tillåtna och värdefulla.

Sammy är ute på en promenad och ska äta hö vid ladan. Just idag är Gabby också där och vill smaka. Sammy står inför två val: att dela med sig eller att inte dela med sig av höet. Hur ska Sammy göra? Den här boken handlar om empati och att be om hjälp.

Fler spellistor