få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Timmy Lamm

Sortera siffror

I den här aktiviteten ska man sortera fyra i varje box. Det är frivilligt att sortera efter siffra, figur, färg eller något annat.

Fler spellistor