få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Matteaktiviteter

Stor och liten

Aktiviteterna i den här spellistan är framtagna i samarbete med förlaget Natur & Kulturs aktivitetskort i boxen "Aktivitetskort i förskolan Matematik".

Här handlar det om att jobba med likheter och skillnader och att använda begreppen stor, större, störst och liten, mindre, minst.

Fler spellistor