få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Bus med Svea

Svea bygger

Bokserie för de yngsta av Linda Palm och Jessica Lindholm. Följ Sveas fotspår och upptäck situationer många kan känna igen sig i. Sådant som för småbarnsföräldrar kan vara lite stressande mitt i vardagen, men som är lätt att le åt i efterhand.

Fler spellistor