få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Återkoppling: Event med Natur & Kultur

onsdag 18 Apr 2018 kl 13:10

Hej allihop!

Jag hann med att samtala med en hel del av er och roligt att det kom representanter från både kommunala såsom privata förskolor och pedagoger som arbetade upp till förskoleklass till Natur & Kultur häromveckan. Även olika pedagogiska inriktningar var rikt representerade bland er besökare. Såklart extra kul att vi också hade långväga gäster på plats och inte bara från storstadsregioner. Jag känner verkligen efter detta möte och samtal med er att vi är så enade om att ge barnen en trygg, lärorik, kvalitativ och rolig start kring kravet på digitalisering i förskolan, oavsett i vilken enhet vi arbetar i.

Kul och så värdefullt med era önskningar och åsikter kring digitala verktyg och vad ni önskar att få ut av Jaramba. Det som är extra intressant för mig att läsa är att de förefaller sig vara mycket som är i enlighet och linje med det vi redan har på gång och som vi redan diskuterat kring . Jag känner ett stort engagemang från er och en stark vilja att göra det här tillsammans med er och för barnens bästa och framtiden.

Jag har nu summerat era svar i korta drag

Beträffande framtiden och digitala läromedel vill majoriteten att det ska vara:

konkretiserat

en enad personalgrupp, alla arbetar på lika sätt mot samma mål

ett tydligare samarbete i alla led

en stark koppling till Lpfö,

ett tydligt syfte med arbetet kring digitala läromedel

en ökad tillgänglighet för alla

en ökad kunskap hos pedagoger, våga utmanas

synliggörande på ett enkelt sätt mellan pedagoger och vårdnadshavare vid användandet

fler undervisningsmoment

Beträffande innehållet i Jaramba önskas främst aktiviteter kring:

flerspråkighet

bokstavs ljud

Babblarna

sånger

engelska

böcker

naturvetenskap

kroppen

hållbarhet

programmering

kritiskt normtänkande

Rädda barnen

Barnkonventionen

experiment

teknik

matematik och pussel med svårare utmaningar

temaarbete

olika kultur och traditioner

Flertalet ville även se aktiviteter där flera barn är delaktiga och har ett större inflytande över innehållet. Dessutom uppstod frågor om offline läge samt önskemål om en fotofunktion vilket vi återkommer om.

Tack till alla er som kom och särskilt tack till alla som fortsätter att höra av er till mig med feedback på Jaramba och min blogg. Jaramba-gänget älskar verkligen att få insikt i hur vi arbetar och för mig känns det väldigt bra att inte bara kunna erbjuda dem min egen erfarenhet utan även lyfta sånt som ni insett ute i era egna verksamheter, ofta är det saker jag själv aldrig tänkt på. Så fortsätt med det så ses vi säkert på nästa event!

/Agnetha