få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Diskussion: Vem är det vi dokumenterar för egentligen?

fredag 26 Jan 2018 kl 8:19

Hej alla fantastiska pedagoger ute i landet!

Tycker ni liksom jag att det här med dokumentation är ett känsligt och tidskrävande moment i förskolan? Jag brottas i alla fall ständigt med att få med alla pedagoger att hjälpas åt och hur och vilken information man egentligen kan och får lämna ut kring barnens lärande. Det som sker mellan människor och miljön kan vara svårt att fånga.

 

Ofta ställer jag mig även frågan om vem vi egentligen dokumenterar för. Är det utifrån barnens synvinkel. Eller är det bara en fasad och något vi ska visa upp för föräldrar eller högre instanser? Jag kan också ifrågasätta mig hur trovärdigt det blir och hur många som förstår vad det verkligen handlar om. Vad ska utvärderas och hur mätbart är det?. Är det barnen som i själva verket utvärderas och bedöms i slutändan? Det vi också ständigt tampas med kring dokumentation är att tiden den behöver tas från barngruppen.

På Skolverkets hemsida finner jag följande rader

”Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare”

Ni som läst mina blogginlägg samt sessioner har nog stött på stödstolparna nedan.

1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten

2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen

3. Hur/vad gjorde barnen

4.Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?

5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra 

6. Hur går vi vidare.

7.Vilken är kopplingen till läroplanen

Jag tycker att dessa hjälper mig något, men forfarande har jag en bild över hur ett ultimat dokumenterande ser ut och strävar hela tiden mot högre och kanske ibland ouppnåeliga mål. Känner ni igen er?

Hur gör ni?

Använda gärna forumet till att ge eran syn på dokumentation i förskolan, jag personligen uppskattar alltid att ta del av tips och råd som hjälper mig att ständigt utvecklas som pedagog.