få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Djur & växter (del 1 av 3): Sant eller falskt?

torsdag 29 Mar 2018 kl 15:35

De flesta vuxna har nog någon gång förundrats över hur snabbt ett barn kan lära sig saker, och hur mycket saker de snappar upp. Särskilt inom ett område som de intresserar sig för.  Barn är naturligt frågvisa och vill förstå hur saker och ting fungerar omkring dem. De ställer väldigt ofta frågor som innehåller ett hur, vad eller varför. Men de kan också ställa frågor som “är det sant att…?” och så vidare. Detta kan vara startpunkten på ett livslångt intresse.

Ibland känns det som att svaren vi ger tillbaka inte räcker till och barn inte är nöjda förrän de fått svar på frågan. Därför ställer de kanske samma frågor inom samma område om och om igen. Som vuxen får man väl erkänna att man inte alltid vet svaren. Ta då vara på chansen samt se det som ett ypperligt tillfälle att lära er mer tillsammans genom att forska och utforska ämnet i fråga.

Barn är som sagt vetgiriga. De vill och lär sig nya saker konstant.

Denna vetgirighet är likt en slags urkraft. Får barn mer fritt och tillåtande ge utlopp för sin nyfikenhet och vetgirighet blir det lättare att fördjupa sig inom det som de är intresserade av. De suger åt sig nya kunskaper i väldigt snabb takt och ser och upptäcker glädjen i erövrad kunskap.

De vill utforska, se och förstå sin omvärld och de vill ofta göra saker både självständigt och i grupp.

Att testa sin kunskap i frågesport har alltid varit populärt och underhållande och självklart är det allmänbildande. Tänk bara på alla frågeprogram på tv, radio och andra medier genom tiderna och för att inte tala om alla spel som finns på marknaden.

Jaramba introducerar nu aktiviteten ”Sant eller falskt”. 28 frågor och svar om vilda djur.

Jag rekommenderar dem för både vuxna och barn!

 

Här kommer ett förslag på en session kring “Sant eller falskt”

Märker ni att barn ställer många frågor, är vetgiriga samt vill veta mer om djur.

Gör aktiviteten Sant eller falskt tillsammans i en grupp.

Vad var det de fastnade för, vilket djur visade de intresse för, eller var det ett fenomen som kan vara inom detta område, en världsdel eller något helt annat som lockade barnen att vilja veta mer om?

Låt barnen sedan söka egen fakta eller bilder samt skriva ner eller illustrera en ny fråga.

Ett förslag för att göra vårdnadshavare delaktiga kan vara att ge barnen i uppgift att ta med en ”sant eller falskt fråga” till förskolan.

Det kan vara roligt att ha en ”sant eller falskt”-samling en stund under någon av övergångarna för att samla ihop barnen. Det kan till exempel ske precis innan lunch eller varför inte ute på gården innan man går in. Jag tycker det är ett lättsamt och trevligt sätt att samlas kring just frågelek.

Det blir som en slags små minisessioner på några minuter att testa kunskaper på detta sätt och dessa kan handla om precis vad som helst.  Känslan efteråt blir ofta att det var roligt att få veta för det hade jag ingen aning om, eller det jag antog blev jag bekräftad i.

Det här är ett sätt att göra kunskap tillgängligt för flera och genererar givetvis ett kooperativt lärande.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:

  1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten
  2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen
  3. Hur/vad gjorde barnen
  4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?
  5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra
  6. Hur går vi vidare
  7. Vilken är kopplingen till läroplanen

Så här kan sessionen kopplas till lpfö:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Förskollärare ska ansvara för

• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen– upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

– ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,– stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

Arbetslaget ska

• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,