få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Ge er ut och spana efter fåglar!

tisdag 25 Jun 2019 kl 14:35

Finns det något härligare sommartecken än att höra tydlig och vacker fågelsång?
Nu så här långt in i juni månad har många fåglar anlänt till vårt land igen.
Så plocka fram kikare, papper, penna och kamera. Till detta passar aktiviteten ”Sommarens fåglar 2” i Jarambas Sommarspellista utmärkt.

 

Flertalet barn i förskolan jag har lärt känna genom åren har någon gång under förskoleperioden visat starkt intresse för fåglar.
Barns dialog kring fåglar är rik och spännande. Frågeställningarna är oändliga och kan till exempel innehålla funderingar kring vilken mat fåglar äter, hur de kan flyga, hur långt de flyger, om alla flyttar till Afrika, hur breda vingarna är, vilka hot det finns mot fåglar, hur deras bon ser ut, hur äggen kläcks, vilka spår fåglar lämnar, hur skelettet ser ut, osv..
 
Jag har arbetat med barns läs- och skrivinlärning på ett naturligt sätt i projektform med just fåglar. Vi har då varit ute och lyssnat på deras sång och läten samt tagit egna bilder och sedan gjort egna böcker med tillhörande ljuduppspelning av fågelsång. Jag anser att det är ett perfekt sätt att själv få skriva och illustrera den fakta som mest fascinerar just det enskilda barnet eller gruppen. Att lära sig namnen är ett första steg i att samla fakta.


 
Så här kan man göra en liten session (Du hittar alla aktiviteterna i Sommarspellistan):

Session

1. Gå ut på en promenad, spana och lyssna efter fåglar
2. Använd en kikare, fotografera, spela in ljudet
3. Gör aktiviteten ”Sommarens fåglar 2”.
4. Jämför bilderna ni fotade och de i aktiviteten
5. Gör din egen fågelbok. Skriv av namnen i aktiviteten och använd egna foton eller rita egna bilder.
 
 
 
 
Under lite vila senare under dagen, efter en sådan här aktivitet utomhus, kan det vara mysigt att se det nya avsnittet ”Miffy och den lilla fågelungen”.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:

1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?
2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen?
3. Hur/vad gjorde barnen?
4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?
5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?
6. Hur går vi vidare?
7. Vilken är kopplingen till läroplanen?

I just den här sessionen skulle man kunna koppla till/förankra i lpfö

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.
Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse
för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att
inspireras till nya upptäckter och kunskaper.

Förskolan ska ge varje barn:

– förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

– Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

– Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik, skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.