få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Lär genom intressen (3 av 3): Bejaka det naturliga intresset för berättelser!

fredag 19 Jan 2018 kl 16:40

Hur ofta har vi inte sett små barn ”låtsasläsa” böcker eller gå omkring och bära på en ganska sliten favoritbok?  Och hur vanligt är det inte att de önskar att vi läser om samma sagor? Barn vill gärna hålla en historia levande, kunna relatera till eller identifiera sig med handlingen och huvudpersonerna. Barn kan också ha ett starkt intresse för något som de vill veta mer om. Se det då som ett utmärkt tillfälle att koppla intresse till högläsning. Högläsning är viktig då den ökar läsförståelsen som i sin tur även väcker intresset för språket och vidare att skriva och läsa. Att få lust att läsa ger dessutom både spänning och glädje. Kanske kan det rent av vara pirater och äventyr som fångar barnens intresse just nu?

 

Jag har alltid sett till att ha många böcker synligt och tillgängligt i förskolemiljön. Böcker som aktuellt kopplar till årstider, högtider, helger och det som intresserar barnen och har naturlig koppling till det som vi gör i barngruppen. Om man erbjuder olika sorters böcker och som komplement till allt övrigt material utvecklar barn ännu större intressen enligt min erfarenhet. Jag placerar böcker i hyllor, lite sorterat efter ämnen, gärna sifferböcker exempelvis bredvid material som rör matematik och så vidare. Jag lägger även stor vikt vid att det finns tillgång till både fotografier och tecknade bilder. Allt för att barnen ska få så rik variation i fakta och bildspråk som möjligt.

Att läsa tillsammans är givetvis förknippat med en mysig och avkopplande stund. Låter vi barnen dessutom dela sina erfarenheter under lässtunder stimuleras ett kooperativt lärande. Viktigt i högläsning är att få barnen att uppmärksamma en början, mitten och ett slut. Att ges möjlighet att hålla en handling och historia levande och sedan kunna tillåtas vara laborativ med den är också roligt och kreativt. Genom att lära och leka med nya ord, begrepp och sammanhang stimuleras fantasin och det underlättar relaterande till verkligheten. Ger man barnen stort talutrymme efter läsningen kan de gärna återberätta och summera handlingen tillsammans.

Session

Högläsning/intresse

  • Läs och gör barn uppmärksamma på bild och symbolspråk omkring dem kontinuerligt och dagligen. Se till att ha böcker, bilder, språkkort och dokumentationer tillgängligt och synligt för barnen.
  • Försök fånga barnens intressen och se till att ha böcker i aktuella ämnen i miljön, gå till biblioteket alternativt uppmuntra barnen att ta med böcker hemifrån.
  • Ett utmärkt tillfälle är att tillåta barnen i dialog med vårdnadshavare ta med en favoritbok. Detta gynnar samarbetet kring barns intressen samt ger inflytande och delaktighet i verksamheten. Under samlingar har jag läst för alla barn så att vi tillsammans kan få ta del av de böcker som tas till förskolan.
  • Inled alltid en stund av högläsning med att fråga om någon läst boken och vet vad den handlar om.
  • Genom att tillsammans titta på bilden på framsidan kan vi då förutspå handlingen?
  • Jag upplever att när man ställer öppna frågor under lässessioner (vad- eller hur-frågor) blir det ofta naturligt och utan värdering som barnen berättar och delger sina erfarenheter, tankar och reflektioner.
  • Tar man pekfingret till hjälp och följer texten i boken blir det extra tydligt enligt min erfarenhet när vi läser för barn. Då uppmärksammar de hur det går till att man läser uppifrån och ner och från vänster till höger. Berikande är det på många sätt då de ser olika tecken, symboler och uppfattar bildspråk. Genom högläsning lär barn sig omedvetet uppbyggnad av ord, lär sig nya begrepp, får tydliga inblickar i olika sammanhang samt ökar sin koncentration. Rösten och tonläget man använder sig av är också intressant liksom att eventuellt ha föremål tillgängligt som förstärker berättandet.
  • Återberätta och reflektera alltid i slutet för att fånga upp om barnen uppfattat en början, mitten och ett slut.
Pino på skattjakt hittar ni under ämnet Språk i Pinos egen spellista!

I Jaramba Förskola hittar ni inlästa böcker som är perfekta för barnen att samlas kring. En av de senaste är “Pino på skattjakt”, en spännande berättelse som ni kan samlas kring för att sen gå på skattjakt i Jaramba efter ännu mer pirat-relaterat skoj!

Hitta paren bland piratsaker Ledtråd: Leta i Matematik/Färg & Form
Sortera piratskatten Ledtråd: Leta i Matematik/Färg & Form
Pussel med piratskepp Ledtråd: Leta i Matematik/Pussel
Stava piratord Ledtråd: Leta i Språk/ABC 3-6 år
Peka/klicka på piratord Ledtråd: Ligger i Språk/ABC 1-2 år