få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Lek- och läromedel (Del 1 av 3): Språkaktiviteter

fredag 31 Maj 2019 kl 13:44

Vi vet att många av er använder och är mycket nöjda med våra språkaktiviteter med utgångspunkt i Natur och Kulturs aktivitetskort. Därför har vi valt att introducera ytterligare några nya aktiviteter. För er som inte redan har språkboxen i förskolan eller vetskapen om den kommer här en kort introduktion.

 


 
Natur och Kulturs läromedel ”Aktivitetskort i förskolan – Språk” täcker in olika språkområden och är flitigt använt av flertalet förskolor i landet. I den finner man aktivitetskort med språkövningar som är tydligt kopplade till förskolans läroplan. I appen hittar du övningarna i spellistan Språkaktiviteter.

Dessa ämnen är korten sorterade efter:

• Språklig medvetenhet
• Lyssna
• Tala och berätta
• Skriftspråk, symboler och ordförråd

 
Barn gillar verkligen lekar och aktiviteter med variation av samma sak har jag märkt genom åren. Det är en trygghet att få befästa kunskap på detta vis. Att få använda kreativiteten och utöka svårighetsgraden i egen takt samt se ungefär samma saker fast i olika kontexter skapar större och djupare förståelse.
 
 

 
 
 
Övningen Sorteringslådan går verkligen att variera efter eget initiativ.
Här kan barnen sortera och kategorisera efter föremål eller färg exempelvis. Aktiviteten finns i en lite utökad variant dessutom för de som önskar utmanas lite mer.
 
 
 
Vi har också förstått att många önskar just fler och större utmaningar inom språkområdet. Därför har vi denna gång utvecklat språkaktiviteten ”Avsluta meningen”. I denna aktivitet får barn aktivt lyssna, se meningar i sin helhet samt förstå dessa i rätta sammanhang. Här gäller det att hitta rätt slutord. Denna övning kan vara rolig för barnen att själva utveckla vidare under en liten samling genom att komma på egna meningar med olika svarsalternativ. Det gjorde jag i en förskoleklass jag arbetade i för några år sedan. Väldigt lärorikt. Det blev små berättelser av vissa meningar vilket skapade ännu större intresse för högläsning i klassen.
 
Enligt min erfarenhet så älskar framförallt små barn att hitta nya ord med hjälp av sin begynnelsebokstav i sitt namn.
Det är en bra utgångspunkt i att utveckla barns ordförråd samt uppmärksamma ljud och intresset för symboler. Aktiviteten med begynnelsebokstäver är utmaningen att hitta rätt bild till rätt bokstav.
Så här kan man göra en liten session:

Session

1. Ställ frågor om barnen vet vilka bokstäver deras namn börjar på i denna grupp
2. Hur låter dessa bokstäver?
3. Kommer vi tillsammans i denna grupp på andra saker som börjar på samma bokstav
4. Gör aktiviteten med begynnelsebokstäver i Jaramba tillsammans eller enskilt
5. Låt barnen rita, klippa ut, leta i tidningar, sök och skriv ut bilder på föremål som börjar på dessa bokstäver.
6. Avsluta med att göra egna och enskilda bokstavscollage på ”din” bokstav.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:

1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?
2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen?
3. Hur/vad gjorde barnen?
4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?
5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?
6. Hur går vi vidare?
7. Vilken är kopplingen till läroplanen?

I just den här sessionen skulle man kunna koppla till/förankra i lpfö.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Förskollärare ska ansvara för att barn stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling.

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.

I nästa vecka fortsätter vi på temat lek- och läromedel med premiär för Timmy Lamms egna matteaktiviteter. Och därefter blir det ännu mer kunskap och klurigheter i Skräplabbet från Håll Sverige Rent. Missa inte det!