få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Lekfullt lärande (del 1 av 3): Spänningen med experiment

torsdag 21 Jun 2018 kl 13:47

Barn älskar spänningen i ett roligt experiment! Jag minns speciellt skojiga färgexperiment, den alltid lika populära vulkanen med bakpulver, timlånga lekar med magneter och massor av små experiment med luft och vatten. Det är så spännande att få grotta in sig i vetenskapliga frågeställningar och hitta olika metoder att utmanas och undersöka olika fenomen.

Under en period hade vi på en förskola jag arbetade i varje vecka ett experiment som lyftes fram under samlingen. Det var ett mycket uppskattat inslag i den dagliga verksamheten. Senare blev det ett par hyllplan i miljön där experiment fanns att tillgå för barnen. Vi fann det väldigt roligt att byta ut aktiviteterna allt eftersom nya intressen uppstod.

Jag älskar att få se barnens reaktioner och lyssna på deras tankar. Att efteråt få ställa öppna ”hur-frågor”, kunna resonera, fundera och låta barnen komma med egna teorier. Det är ett fantastiskt roligt lärande när barnen provar själva och det blir ämnesöverskridande och man ser att flera sinnen är i samverkan.

Men ibland tar det stopp och många gånger kan man tycka att det är eller känns svårt att skilja på ämnen som naturvetenskap, teknik och matematik. Det kanske även hämmar oss att fortsätta eller börja med roliga experiment.

Så för att det ska vara lättare att komma igång Nu har vi glädjen att tillsammans med bNosy publicera klipp som innehåller somriga utomhusexperiment som t.ex. “Magnetfiske”.

bNosy startades 2014 och deras första produkter, lärande underhållning i naturvetenskap och teknik lanserades under våren 2016. bNosy teamet består av forskare, illustratörer, spelutvecklare och lärare.
De har pedagogiska sagoböcker, spel, appar och film som lär barn om naturvetenskap på ett enkelt men roligt sätt. bNosy vill få fler barn intresserade av naturvetenskap.

Till terminsstarten i höst publicerar vi spellistan “Experiment” i Jaramba förskola. I “Information om spellistan” kommer vi att beskriva hur man lär sig grundläggande fysik och kemi med dessa experiment och på vilket sätt som detta knyter an till läroplanen för förskolan. I spellistan kommer det finnas klipp grupperat enligt innehåll som exempelvis magnetism, ljud, ljus och tryck etc.

Så räkna med mycket mer experimenterande till hösten!

Dessa kommer även att förses med följande info:
Kort fakta om ämnesområdet.
Vad man behöver för att göra experimentet.
Vilket syfte experimentet har.
Tips på vilka ev. ytterligare ämnesområden som experimentet berör.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:
1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?
2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen?
3. Hur/vad gjorde barnen?
4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?
5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?
6. Hur går vi vidare?
7. Vilken är kopplingen till läroplanen?

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Förskollärare ska ansvara för
• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen
– stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

Arbetslaget ska

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,