få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Lpfö 18!

måndag 1 Jul 2019 kl 8:47

Fira den nya omarbetade läroplanen för förskolan som kommer att gälla från och med nu den 1 juli!

 
Som vi har väntat på den nya reviderade läroplanen! Det har skrivits och spekulerats en hel del kring den. Men nu är den äntligen här. Mycket har tydliggjorts och ändrats med nya spännande begrepp. Det är värt att firas med somrig hallon- och marängtårta tycker vi.

Men vad innebär då förändringen i Lpfö 18?
Detta är några av de områden som Skolverket pekar på som viktiga:
• Omsorg som en del av allt som sker på förskolan
• Barns rättigheter
• Förskollärares ansvar
• Digital kompetens
• Hållbar utveckling
• Nationella minoriteters språk och kulturer
• Rätt till teckenspråk
• Kroppslig och personlig integritet
• Jämställdhet
• Stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar

Kort rör det läsning, integritet och personalens ansvar och betydelse. Begreppet undervisning finns nu med. De legitimerade förskollärarna ska ansvara för att bedriva och utveckla undervisningen i förskolan. Barnskötarnas roll och betydelse har också lyfts fram. Digital kompetens har förts in som begrepp för att ännu bättre förbereda barnen för framtiden.

I den nya läroplanen finns också skrivningar om barnens rätt att vistas i naturen och att testa lekar och saker bortom könsstereotypa uppfattningar. Regeringskansliet har betonat att läsfrämjande och språkutvecklande arbete i förskolan skall lyftas fram i den reviderade läroplanen. Att barn ska ges förutsättningar och möjligheter att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om texter betonas som viktiga inslag.
Begreppet hållbar utveckling, barns integritet (barns rätt att bli medvetna om den egna personliga och kroppsliga integriteten) samt hälsosam livsstil har förts in.

Är Lpfö 18 ett tillräckligt tydligt styrdokument som går att använda i planeringen av undervisningen?
Personligen tycker jag exempelvis att det är så bra att pedagogernas roller lyfts fram och betonas. Det är ett arbetslag vi arbetar inom, men vi har särskilda ansvar som förskollärare respektive barnskötare och det tydliggörs. Läroplanen känns mer modern, professionell och kvalitativ enligt min uppfattning. Dock undrar man givetvis om visionerna verkligen går att uppnå i vardagen.
Vad gäller just digital kompetens, hur tänker ni rent konkret i ert arbetslag? Skriv kommentarer eller tankar i bloggfältet nedan!