få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Matematik (1 av 3): En bra introduktion till matematik med Babyloonz!

onsdag 28 Feb 2018 kl 10:37

Vi pedagoger tänker nog inte alltid på hur mycket grundläggande matematik barnen i förskolan får bara genom den dagliga verksamheten. Vi kanske inte heller alltid synliggör den för barnen och för oss själva tillräckligt. Ändå är pedagoger skickliga på att urskilja de olika matematiska begreppen och skapa förståelse för den grundläggande matematiken. Det räcker nämligen med att exempelvis röra sig i ett rum, sortera saker, bygga, duka och urskilja form. Det sociala samspelet mellan barn och pedagoger och barn utmanar dagligen barns tankar och resonemang kring matematik.

Det gäller också för oss pedagoger att möjliggöra för små barn att utveckla sin förståelse för rum. Hur de förhåller sig, utforskar och relaterar sig till sin omvärld kroppsligen som att uppskatta avstånd, omfång, hastighet i olika rum.

Mitt tips är att göra Babyloonz aktivitet Bilar och siffror. Här kan man koppla något som intresserar flertalet och är väldigt attraktivt i barns ögon och se det som ett intro in i matematikens underbara värld. Saker som bilar i detta fall är dessutom lät att koppla till något de ofta leker med dagligen.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:
1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten
2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen
3. Hur/vad gjorde barnen
4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?
5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra
6. Hur går vi vidare
7. Vilken är kopplingen till läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.