få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Lek- o läromedel (Del 2 av 3): Möt Timmy Lamm denna vecka!

fredag 7 Jun 2019 kl 13:31

Små barn älskar kurragömmalekar av olika slag som ni vet. Det är ett bra och lekfullt sätt att lära sig prepositioner och lägen. Det vill säga både språk och matematik på ett lättsamt och lite spännande sätt. En rolig och ny aktivitet är just att hitta Timmy och hans vänner som finns gömda bakom olika ting. Barn i förskoleåldern tröttnar sällan heller på att sortera efter kategorier som siffror, figurer och färger. Det roliga i denna nya aktivitet är att det återigen är fritt för många variationer efter intresse.

 

 
Inom de montessoriförskolor jag arbetat i leker vi och benämner geometriska figurer och former vid dess riktiga och lite svårare namn såsom hexagon, pentagon bland andra.
Jag och många andra pedagoger upplever att de flesta barn tycker om och är fascinerade av svåra ord. Därför har vi utvecklat en ny mer utmanande sorteringsaktivitet så barnen lär sig dessa ord från början.

• Språklig medvetenhet
• Lyssna
• Tala och berätta
• Skriftspråk, symboler och ordförråd

Tesselation (geometriska påläggbara figurer) heter ett roligt material som ofta finns i Montessoriförskolor. Dessa geometriska figurer (i olika storlekar och i samma form) finns i trä eller plast i vilka man kan lägga ut och överlappa till olika mönster och till flera dimensioner. Det ser ut som exempelvis mosaikmönster. Detta kan vara kul att utmanas vidare i för barn som visar extra stort intresse för geometri. De kan göra egna figurer i exempelvis olikfärgade papper.
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Så här kan man göra en liten session (I Jaramba hittar du matteaktiviteterna i spellistan Timmy Lamm. I Jaramba Förskola hittar du spellistan Räkna med Timmy Lamm i Matematik.):

Session

1. Introducera barnen för geometriska former, visa bilder och benämn vid namn
• Uppmana barnen att försöka hitta dessa former i miljön
• Sortera geometriska former med hjälp av Timmy Lamms aktivitet i Jaramba
• Rita egna geometriska figurer och klipp ut dessa i olika färger och storlekar
• Gradera från minst till störst och vice versa.
• Lägg/klistra dem på ett papper och skapa, lägg ut och överlappa till nya mönster och nya figurer.

Missa inte heller filmavsnitten med Timmy som knyter an till dessa aktiviteter.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:

1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?
2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen?
3. Hur/vad gjorde barnen?
4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?
5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?
6. Hur går vi vidare?
7. Vilken är kopplingen till läroplanen?

I just den här sessionen skulle man kunna koppla till/förankra i lpfö.

Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Förskollärare ska ansvara för att varje barn
• utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och
• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Arbetslaget ska
• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Nästa vecka blir det nya utmaningar i Skräplabbet med Håll Sverige Rent. Högaktuellt nu när äntligen värmen och strandlivet är här.