få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Naturen som inspiration (del 2 av 3): Lek fritt och låt naturen ha sin gång

tisdag 29 Maj 2018 kl 14:27

Sommarvärmen inbjuder till ännu mer fri lek utomhus i förskolan. Leken är något som fått allt större värde och uppmärksamhet i förskolan. Vi pedagoger ser vikten av att i leken lär barnen sig oerhört mycket. Lekar befäster kunskap naturligt.

I leken ger man barnen möjlighet att öva sin sociala kompetens. De utvecklar motorik, tankar, språk och samordnar sina sinnen. Barnen bearbetar och gestaltar även upplevelser och känslor samt förstår sammanhang tydligare. I leken prövar de olika roller och börjar förstå regler, instruktioner och övar turtagning. Fantasin sprudlar och utvecklas likaså.

Några som också tar sig ut i sommarleken är Timmy lamm och hans vänner i förskolan. Timmy lamm är det lilla bebisfåret med napp i munnen från serien Fåret Shaun. Timmy har just fyllt 3 år (i fårår) och har mycket att lära sig, bland annat att komma överens med andra små djur på förskolan.

Ni hittar det somriga specialavsnittet ”Seaside rescue” i vår sommarspellista.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:

1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?

2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen?

3. Hur/vad gjorde barnen?

4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?

5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?

6. Hur går vi vidare?

Koppla lek till läroplanen:

I den fria leken i förskolan under sommaren liksom andra tider under året kan vi se att förskolan strävar efter att varje barn:

     utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

    samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

     utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

     utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

     utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar

    och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik,

    dans och drama,