få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Översikt för 2018: Nytt år – nya möjligheter!

torsdag 28 Dec 2017 kl 8:00

Jag vill börja med att ge er ett stort Tack för alla kloka synpunkter och er feedback under hösten!
Era önskemål och åsikter är oumbärliga för att vidareutveckla Jaramba Förskola och göra den till en tjänst ni verkligen har nytta av. Nu går vi in på ett nytt år, och vad kan man då förvänta sig av vårterminen?

Här i bloggen kommer jag att fortsätta med att belysa olika teman och ge tips på sessioner.

I januari kommer en helt ny spellista med Hello Kitty, och i samband med det tänkte jag ta upp temaarbeten och hur man utgår från barnens intressen i förskolan.

Under månaderna februari, mars och april koncentrerar vi oss närmare på matematik och språk.

Inledningsvis blir det uppslag kring hur man kan arbeta med språkutvecklande övningar kopplat till bilderböcker.
Därefter fördjupar vi oss i matteaktiviteter som Jaramba har utvecklat i samarbete med Natur & Kultur. En digital motsvarighet till det populära läromedlet Aktivitetskort i Förskolan.

I maj känns det naturligt att titta närmare på djur och växter, och det kombineras med stavning och andra ordberikande aktiviteter.

När det närmar sig juni månad uppmärksammar vi aktiviteter med musik och sång.

Det finns även planer för skolförberedande aktiviteter för 6-årsgrupper. Bland annat aktiviteter och sessioner med trafik, rim, ljudningsövningar, svårare ord och naturvetenskap med inriktning mot hållbar utveckling.
Dessutom kommer vi att ge mer utrymme för geografi och djur, som vi har märkt är mycket uppskattat hos barnen.

Under våren kommer jag även att bjuda in gästbloggare och låta Jarambas författare och övriga spännande upphovsmän presentera sig och sitt material.

Ur förskolans uppdrag i läroplanen:
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns
utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.