få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Så genomför du en session om färger och mönster

torsdag 16 Nov 2017 kl 16:06

De flesta förskolegrupper leker och skapar dagligen kring färg och mönster både medvetet och omedvetet. Att mer aktivt uppmärksamma barnen på begreppen öppnar upp en hel värld av kreativt och roligt lärande.

Som pedagog märker man intresset i barngruppen när barnen frågar efter vissa färger och mönster, söker sig till eller sorterar efter dem. Rikta då mer uppmärksamhet till kläder och föremål omkring barnen genom att specifikt benämna ”Kan jag få den blå bollen?”, eller ”den prickiga tröjan” istället för bara boll och tröja. Låt dem sedan upptäcka själva och dela med sig av gemensam kunskap till varandra genom olika sorteringsaktiviteter. Försök även få dem att hitta saker med liknande färger och mönster i miljön. Läs mer om färger och mönster i mitt förra inlägg!

musicfargsangen_sv_lista
Tips på hur man kan lägga upp en kortare session:
Sjung Färgsången tillsammans
Be barnen ta med ett föremål hemifrån som representerar en färg i taget som ni lyfter fram och presentera i grupper eller under samling.
Måla sedan med vattenfärg, också en färg i taget. Med vattenfärg upptäcker barnen själva lättare nyanser av en och samma färg genom att ta mer eller mindre vatten och färg på penseln.
Dokumentera kring barnens bilder.

Tips på hur man kan lägga upp en längre session:
Gör aktiviteter som Sortera bilar och Sortera knappar efter färg i små grupper.

När barnen gjort ett par av dessa föreslår jag att i samma små grupper sätta sig i en liten samling centralt och med överblick över material i ett rum. En aktivitet som är populär och som jag ofta leker i barngrupp är att lägga föremål bredvid eller på ett pappersark som illustrerar den färg vi belyser. Vill man fokusera på mönster i stället så kan man leka leken på samma sätt fast med ett ark illustrerat med ett mönster. Titta sedan tillsammans på filmen Baby Iggys lera för att efteråt prata om och befästa begreppen under samling.
Ställ frågor som ”Vad var blått i filmen?, ”Minns ni något som var rött?” osv. Till samling eller i smågrupper kan det även vara roligt att följa upp med att ta med utklippta eller utskrivna bilder hemifrån på föremål i lika färger eller mönster. Gör stora collage på förskolan med en färg i taget. Eller titta på nyanser och lägg föremål eller pappersbitar i olika nyanser och gradera från begreppen mörkt till ljust och tvärtom.
brickor

När jag dokumenterar använder jag de här stödstolparna:

1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?
2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen?
3. Hur/vad gjorde barnen?
4. Vad sa de/Vad visade barnen intresse för?
5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?
6. Hur går vi vidare?
7. Vilken är kopplingen till läroplanen?

Just den här sessionen kopplar till följande i förskolans läroplan:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.