få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Tillsammans (del 1 av 3): Veckans bokstav!

fredag 27 Apr 2018 kl 9:23

Vilka pedagoger har inte stött på att arbeta med Veckans bokstav på ett eller annat sätt? Nu har vi tänkt att detta måste vi utveckla på ett roligt och lärorikt sätt i Jaramba och ha som ett stående veckovis inslag i vår tjänst här framöver och den här gången har jag sett till att vara extra inblandad. 

“Veckans bokstav” är tänkt att underlätta och vara ett roligt inslag i vardagen. Man behöver givetvis inte göra alla bokstäver utan kan välja ut de man vill och efter intresse och ta det i den takt som passar för just den aktuella förskolan och barngruppen. Barn tycker det är roligt att få fler perspektiv på saker och ting och olika aktiviteter är gynnsamt för att befästa kunskap. Därför har vi även lagt upp aktiviteterna i Veckans bokstav i flikar så att barnen kan få lära sig att hantera det dessutom. Allt för att samtliga barn ska kunna få ta del på olika sätt beträffande intresse punkter. 

Det handlar inte om att tvinga på barnen att lära sig just den bokstav man börjar med ,en ofta visar sig barn intresserade tidigt för symboler och ljud, så varför inte presentera en bokstav i taget och leka fram kunskap och väcka intresset? Vissa förskolor har bokstavspåsar eller väskor med föremål i som börjar på den bokstav man belyser. Man pratar om bokstaven, ser och känner på olika föremål, ljudar, kanske ritar och skriver av, sjunger en sång, rimmar, letar efter saker i miljön som börjar på denna bokstav, allt för att göra barnen uppmärksamma.

De flesta liksom jag har också alfabetskort synligt samt olika sorters språkkort i miljön. På en del förskolor jag har arbetat på har vi även haft ABC-skrivböcker eller tillverkat egna. Sedan har jag alltid rimkort, sångkort samt mallar och schabloner tillgängligt så att barnen lätt kan färglägga och rita av bokstäver och andra symboler om de önskar.

Vi har även diverse kataloger i miljön som barnen kan titta i. Främst de kataloger med leksaker i som också innefattar populärkultur som tilltalar barnen. Dessa kataloger har en hel del text i vilket lockar barnen ofta då bilderna attraherar och lockar till att få veta mer.

Bokstavsmemory tillverkar jag själv vilka också kan vara uppdelat i vokaler och konsonanter. Ibland har barnen gjort sina egna memorykort i olika färger och former.

Session

Börja med att ljuda barnens begynnelsebokstäver dagligen. Lek lekar på samling där man belyser språkljuden genom föremål, bild och text och så vidare som börjar på samma ljud.

Här kan Kims lek vara ett alternativ.

Jag brukar ofta leka ljudlekar med 1-3 åringar och ljudar extra tydligt när vi samlas på förmiddagen och ser vilka som är närvarande och vilka som är hemma exempelvis.

Vidare leker jag lekar som den som börjar på S (sss) kan gå och börja klä på sig och alternerar givetvis ordningen. Ibland pekar jag på namnkort och den som känner igen sitt namn får gå. Nu kan de flesta känna igen namnen och har börjat att koppla ljud och andra ord som låter lika. Dessa lekar älskar de flesta. För de lite äldre barnen har vi ofta utökat med syskonens och föräldrarnas namn eller annat som de visar intresse för.

Gör Jarambas Veckans bokstav som en introduktion under en samling

Ge sedan i uppgift till barnen att ta med en bild eller ett föremål hemifrån till nästa bokstavssamling där det symboliserar det aktuella bokstavsljudet. Det blir spännande att få ta del av många olika ting och dessutom får barnen och föräldrarna delaktighet och inflytande över aktiviteten.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:

 • Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?
 • Vilken utmaning vill vi ge till barnen?
 • Hur/vad gjorde barnen?
 • Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?
 • Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?
 • Hur går vi vidare?
 • Vilken är kopplingen till läroplanen?

I just den här sessionen skulle man kunna koppla till/förankra i läroplanen för förskolan genom följande punkter.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Arbetslaget ska:

 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,