få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Jaramba #dokumentation

Diskussion: Vem är det vi dokumenterar för egentligen?
Hej alla fantastiska pedagoger ute i landet! Tycker ni liksom jag att det här med dokumentation är ett känsligt och tidskrävande moment i förskolan? Jag brottas i alla fall ständigt med att få med alla pedagoger att hjälpas åt och hur och vilken information man egentligen kan och får lämna ut kring barnens lärande. Det som sker mellan människor och miljön kan vara svårt att fånga.   Ofta ställer jag mig även frågan om vem vi egentligen dokumenterar för. Är det utifrån barnens synvinkel. Eller är det bara en fasad och något vi ska visa upp för föräldrar eller högre instanser? Jag kan också ifrågasätta mig hur trovärdigt det blir och hur många som förstår vad det verkligen handlar om. Vad ska utvärderas och hur mätbart är det?. Är det barnen som i själva verket utvärderas och bedöms i slutändan? Det vi också ständigt tampas med kring dokumentation är att tiden den behöver tas från barngruppen. På Skolverkets hemsida finner jag följande rader ”Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare” Ni som läst mina blogginlägg samt sessioner har nog stött på stödstolparna nedan. 1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten 2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen 3. Hur/vad gjorde barnen 4.Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för? 5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra  6. Hur går vi vidare. 7.Vilken är kopplingen till läroplanen Jag tycker att dessa hjälper mig något, men forfarande har jag en bild över hur ett ultimat dokumenterande ser ut och strävar hela tiden mot högre och kanske ibland ouppnåeliga mål. Känner ni igen er? Hur gör ni? Använda gärna forumet till att ge eran syn på dokumentation i förskolan, jag personligen uppskattar alltid att ta del av tips och råd som hjälper mig att ständigt utvecklas som pedagog.
fredag 26 Jan 2018 kl 8:19
Så genomför du enkelt en session kring Naturvetenskap
Förskolegrupper är ute mycket så här i mitten på höstterminen och det finns mycket spännande ute i naturen att leka, lära och att skapa kring. Det är också en utmärkt utgångspunkt för att börja skapa en uppfattning för hur ett år ser ut och hänger ihop. Som med det mesta anser jag att det är fördelaktigt att utgå ifrån det stora för att sedan gå in på det lilla, ge ett helhetsperspektiv för att öka förståelsen. Skapa en helhetsbild över hur året ser ut tillsammans, liknande ett slags årshjul eller tidslinje, där man får en överblick över vad som händer i naturen samt även innefattar speciella helger och högtider. Inled gärna en samling tillsammans med barnen med att prata om årstider. Påvisa skiftningarna genom att visa barnen bilder, föremål och aktiviteter som händer under året i stora drag. Enligt min uppfattning blir det alltid roligare och fängslar barnen mer när man blandar riktiga föremål och bilder som symboliserar olika saker och fenomen. Jag har utifrån min erfarenhet märkt att barns mångfald och flöden av tankar och erfarenheter är väldigt gynnsamt för lärandet. Därför har jag också upplevt att flera av Jarambas aktiviteter går lika bra att göra enskilt som i mindre grupper. Flera av aktiviteterna går även att göra utomhus. Tips på hur man kan lägga upp en kortare session: Uppmuntra barnen att ta med bilder som representerar årstiden som är i fokus för att presentera inför gruppen. Jag föreslår sedan att i Jaramba göra aktiviteten Dra sakerna till rätt årstid där man parar rätt föremål med rätt årstid. Dokumentera sedan kring varje barns enskilda bild. Tips på hur man kan lägga upp en längre session: Ta med föremål eller en bild. Presentera sedan inför grupp, liten eller stor. Skapa en stor bild, likt ett årshjul eller en tidslinje, gemensamt av samlade bilder. Skriv frågeställningar som uppstår och dokumentera kring varje enskild bild. Samla föremål i naturen som är typiska för årstiden. Just nu är det ju mest aktuellt med höstlöv, kastanjer, kottar och så vidare. Leta ute i skogen eller på förskolegården. Använd gärna ett visningsbord i förskolemiljön där barnens upphittade föremål finns samlade. Gör även aktiviteten Stava träd utomhus där tydliga bilder finns representerade som kan användas för hitta blad och annat i omgivningen. Dokumentera kring dessa fynd. Dessa fynd kan givetvis sedan användas i ateljén för att göra lövtavlor, tryck, rönnbärshalsband eller annat kreativt. Om ett större intresse uppstår kring årstider kan man förslagsvis i smågrupper komplettera med aktiviteten”Kan du årets alla månader” och sedan ännu mer specifikt gå in på aktuell månad. Det här är ett sätt att ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten genom att låta barnen få ta med saker eller bilder hemifrån. Här kan de då även uppmanas att ta med böcker eller komma med idéer och visa intresse genom barnens frågeställningar hemifrån och ge feedback på verksamhetens innehåll. När man dokumenterar aktiviteter i barngrupp använder jag dessa dokumentations- och reflektions-stödstolpar att tänka kring: Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten? Vilken utmaning vill vi ge till barnen? Hur/vad gjorde barnen? Vad sa de/Vad visade barnen intresse för? Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra? Hur går vi vidare? Vilken är kopplingen till läroplanen? I just den här sessionen skulle man kunna koppla att förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
torsdag 26 Okt 2017 kl 16:34