få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Jaramba #engelska

Språk (del 1 av 3): Sätt igång med aktiviteter på engelska!
Hello! Engelskan är ett världsledande språk som vi ständigt möter i vår vardag och barn tar idag till sig det oerhört snabbt. Jaramba-redaktionen har länge fått höra från både er och mig att det vore utmärkt med aktiviteter på engelska och nu har de äntligen fått till en hel spellista med övningar in english! I spellistan finner ni bland annat aktiviteter som ett alfabetspussel, ord som har med fordon att göra, mata draken, hitta djur i olika miljöer, räkna rätt siffra till rätt mängd och massor av andra saker så barnen verkligen lockas av intresse. Jag har genom åren lagt mer fokus på internationalisering samt mångfald i förskolan när jag planerar miljö och verksamhet. Förskolan ses som sagt som en arena för lärande. Att se och verka i mångfald lär vi oss mycket mer av varandra. Dessa olika kunskapskällor som vi besitter är en stor tillgång som inte bör begränsas utan snarare verkligen lyftas fram. Att lära sig ett nytt språk innebär att lära sig nya ord inom många olika områden. [playlist id="48336" context="jrf"] Session Att koppla ett intresse med lärostunder blir ofta roligare och man lär sig snabbare som ni vet. Var lyhörd, fråga, lyssna och reflektera ihop samt låt barnen prova de olika engelska aktiviteterna så ser ni vad intresset ligger eller vart det bär. Dinosaurier som exempelvis finns i denna lista kan lätt byggas upp en hel värld med faktaord kring. Jag har ofta tillsammans med de lite äldre barnen gett dem i uppgift att tänka ut exempelvis en egen miljö. Det kan också vara en händelse, ett yrke, ett djur eller varför inte en känd person. Låt barnen sedan ta reda på och få i uppgift att enskilt/i grupp och/eller tillsammans med en vuxen utforska nya ord. Här involverar ni även enkelt vårdnadshavare att hjälpa till med uppgiften hemifrån. Man kan i och med detta göra så kallade tankekartor att bygga upp de ord kring den kontext barnen är intresserade av. Dessa ord ni valt översätter ni sedan tillsammans till engelska. Låt barnen sedan få presentera dessa nya engelska ord inför gruppen. Roligt kan vara att spara dessa nedskrivna ord i små lådor eller sätt upp dem på ark kategoriserade efter olika ting och miljöer. Illustrera gärna så blir det lättare att minnas. Annars som alltid kan man givetvis klippa ut bilder, skriva ut bilder eller illustrera på annat sätt själva den miljö och de ord ni har lärt er. Ett annat tips som barnen tycker är roligt är att filma eller göra en liten teater i vilken de kan använda små föremål eller annat material till hjälp. Just den här sessionen skulle man kunna koppla till följande i lpfö Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Förskollärare ska ansvara för att barn stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling, Arbetslaget ska • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation   Inför dokumentation använder jag dessa stödstolpar för att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp: 1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten? 2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen? 3. Hur/vad gjorde barnen? 4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för? 5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra? 6. Hur går vi vidare? 7. Vilken är kopplingen till läroplanen?
torsdag 13 Sep 2018 kl 16:15
Lekfullt lärande (del 3 av 3): Väck intresset för språk med Engelska
Barn möter det engelska språket dagligen mycket mer frekvent jämförelsevis med hur det var förr. Det sker dessutom via många olika uttryckssätt såsom genom flera medier. Det kan vara text, bild, video och ljud och alla dessa ibland i samverkan. Därför tar de ofta in och lär sig snabbt och är naturligt mer nyfikna på engelska. Alla lär sig engelska mer eller mindre och förr eller senare. Det är inte helt omöjligt att lära sig ett nytt språk nästan perfekt som vuxen. Men väldigt få vuxna människor lyckas att lära sig tala ett främmande språk helt utan brytning. Dessutom är det betydligt svårare eftersom en del trögare delar av hjärnan måste användas. Barn måste helst lära sig sitt modersmål före tre års ålder och forskare hävdar att man kan lära sig ytterligare ett modersmål fram till ungefär sex års ålder, men sedan stängs hjärnans så kallade inlärningsfönster för detta. Därför kan det vara otroligt roligt och lärorikt att ”utsätta” de små barnen för engelskan och dela med sig av andra språk så att det blir en naturlig del av barnens vardag i förskolan. Jag hade en kollega och pedagog i en barngrupp för många år sedan som var från Storbritannien och som uppmuntrades att tala engelska med barnen varje dag. Detta gynnade verkligen barnens kunskaper och framförallt intresset för engelska och språk överhuvudtaget. Vi utvecklade därefter en ”English corner” i miljön där det fanns material att tillgå för barnen att utforska vidare. Sedan dess har jag alltid försökt att på olika arbetsplatser där personal med engelska som modersmål få dem att tala mycket och naturligt med barnen. Det går givetvis att lära barn andra språk också när intresset blir så starkt dessutom. Intresset för olika kulturer blir också större vilket är fantastiskt berikande. Session Gör barnen medvetna genom att prata om olika språk och uttryckssätt. Vad är ett språk, vilka finns och vilka olika talas inom förskolan/barngruppen. Titta gärna gemensamt på en världskarta för att förstå vidden. Finns det även andra alternativa språk såsom kroppsspråk, teckenspråk mm. Lyssna och ta del av reflektioner, diskussioner och teorier. Gå från det stora, en större helhet till det mindre när du förklarar. Koncentrera dig och gå sedan in på det engelska språket. Vad är engelska och ställ öppna frågor såsom hur låter engelska, kan ni säga och förklara några ord, känner vi/ni någon som pratar engelska. Gör gärna en liten ordlista med bilder och ord/fraser synligt för barnen och låna förslagsvis böcker på engelska. Klassificera orden i synliga grupper såsom djur, mat, färger eller siffror exempelvis. Det kan räcka med enkla papperslappar eller bilder som ni skriver ut för att barnen sedan själva kan göra egna kort eller ordböcker och låt dem utforska vidare. Sjung och lär er kända barnvisor på engelska. Det är oerhört uppskattat. Gör sedan aktiviteterna och utmanas vidare i Jaramba Stava och räkna på engelska! En aktivitet går ut på att man ska hitta begynnelse-bokstaven på ett antal djur. D-Dog, F- Frog osv. Och en annan aktivitet där man räknar djur ungar. 1 , 2, 3, 4, 5 puppies osv. Så håll utkik även i höst för då kommer en hel spellista med roliga och lärorika aktiviteter på engelska.   När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp: 1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten? 2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen? 3. Hur/vad gjorde barnen? 4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för? 5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra? 6. Hur går vi vidare? 7. Vilken är kopplingen till läroplanen? I just den här sessionen skulle man kunna koppla till dessa delar i lpfö Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Förskollärare ska ansvara för att barn stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling, Arbetslaget ska • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation
torsdag 12 Jul 2018 kl 16:19