få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Vision

Vi vill göra Jaramba till den bästa tjänsten för barn i förskoleåldern.

Vi vill göra det lekande lätt att bygga sitt första ordförråd. Små barn har en otrolig kapacitet för att lära sig språk. Forskning visar också att det är viktigt att bygga ordförrådet tidigt. Det finns ett tydligt samband mellan ordförrådets storlek innan skolstart och skolresultat långt upp i åldrarna 1.

Med Jaramba vill vi ge barn ett instrument där de själva kan bygga sitt ordförråd. Där de kan styra takten, följa sitt eget intresse och samtidigt ha riktigt roligt. Det är vår utmaning.

De yngsta barnen kan inte läsa än och tänker inte så inrutat som vi vuxna. En bra barntjänst måste därför fungera intuitivt och följa barnens intresse. För att skapa ett fungerande gränssnitt har vi löpande testat tillsammans med barngrupper i förskolan.

Vi har sett att barnen hela tiden måste utmanas på rätt nivå. Lite svårare hela tiden. Och när det gäller läsning så har föräldrar och barn tidigare läst böcker tillsammans. Men det är inte alltid som tiden räcker till för det numera. Undersökningar visar att högläsning för barnen inte alls är lika vanligt som tidigare 2.

Det är här Jaramba gör skillnad. Tjänsten blandar berättande av olika medieslag med pedagogiska spel och aktiviteter. Det är en streamingtjänst som hela tiden förändras och förnyas. Allt sker på samma skärmbild och svårighetsgraden förändras i takt med att barnen utvecklar sina färdigheter.

1Ordförrådets betydelse för läsning – Christina Wiklund, Linköpings Universitet
2YouGov 2012