Jaramba logo

Allmänna villkor

Allmänna villkor för användning av Ampd AB, tjänster för konsumenter

1. Allmänt 

Dessa allmänna villkor är juridiskt bindande och utgör ett avtal mellan dig och Ampd AB (“Jaramba”), org.nr. 559187-3269 , gällande användning av de tjänster som Jaramba från tid till annan tillhandahåller via sin(a) plattform(ar) (”Tjänsten”). För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar att efterleva dessa allmänna villkor. Genom att aktivera ditt konto och godkänna dessa allmänna villkor blir du bunden av dessa allmänna villkor. Du kommer få en kopia av dessa allmänna villkor skickade till den e-postadress du registrerat via ditt konto. 

Jaramba förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor, vid var tid gällande allmänna villkor finns tillgängliga på Jarambas webbplats.

2. Tjänsten

Jaramba tillhandahåller en prenumerationstjänst med en digital läroapp avsedda att underlätta lärandet och lek för barn mellan 2-5 år. I appen blandas böcker, sånger och filmer med aktiviteter som att rita, färglägga och pyssla och är anpassade för olika åldrar. Prenumerationen ger användare tillgång till Jarambas läroapp inklusive funktionalitet, gränssnitt och innehåll (innefattande text, musik, bilder,filmer samt bakomliggande data och mjukvara) som Jaramba tillgängliggör genom Tjänsten på webbplatser och i olika applikationer. 

3. Åldersgräns 

För att acceptera dessa allmänna villkor måste du ha fyllt arton (18) år. Är du under arton (18) år behöver du ett medgivande från en vårdnadshavare. Godkännandet av dessa allmänna villkor görs via Mobilt BankID.

4. Registrering av användarkonto 

För att ta del av innehållet i Tjänsten behöver du registrera dig och skapa ett användarkonto. Du kan antingen välja att registrera dig via vår webbplats eller via din appbutik. När du skapar ett användarkonto behöver du ange en e-postadress, ett lösenord, betaluppgifter, samt godkänna våra allmänna villkor. Din e-postadress kommer även att användas som ditt användarnamn. Du ansvarar själv för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen obehörig får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Du ansvarar för att den e-postadress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande ditt abonnemang och dina köp kommer ske via e-post. Jaramba förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller avsluta ett användarkonto (exempelvis om du angivit felaktiga personuppgifter).

Ett abonnemang är avsett för den personen som registrerat ett konto och kan delas med profiler enligt vad som framgår av dessa allmänna villkor. Profilerna är avsedda att vara personer som bor tillsammans i ett och samma hushåll. Det innebär att en profil inte kan vara någon som inte ingår i ditt hushåll, en sådan person måste registrera ett eget konto. 

5. Tekniska och geografiska förutsättningar för användning av Tjänsten samt tillgänglighet

För att kunna nyttja Tjänsten krävs det att du har tillgång till en internetuppkoppling. Tjänsten är kompatibel på surfplattor och mobiler men går ej att ladda ner till en stationär dator. Information om vilken version av operativsystem som krävs för att använda Jarambas app finns i App Store och Google Play. Jaramba ansvarar inte för fel och/eller förseningar som beror på felaktig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet.

Jaramba förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna i Tjänsten vilket innebär att till exempel innehåll, struktur, funktionalitet och söksystem kan komma att förändras över tid. Jaramba har rätt att tillfälligt begränsa Tjänstens tillgänglighet för underhåll, support, uppgradering eller korrigering av fel. Jarambas avsikt är att enbart utföra sådant underhåll och liknande vid tidpunkter då Tjänsten normalt har låg belastning.

6. Ändring i Tjänsten

Om en ändring av Tjänsten inte har meddelats av Jaramba minst en (1) månad i förväg och den väsentligen försämrar dina användarmöjligheter av Tjänsten har du rätt att säga upp din prenumeration i förtid. Du har i sådant fall även rätt att kräva återbetalning av redan betald prenumerationsavgift upp till ett skäligt belopp som motsvarar det som återstår av den pågående prenumeration perioden. Du kan endast kräva återbetalning om du också säger upp din prenumeration. För det fall du fortsätter att använda Tjänsten efter att en ändring har skett, kommer du att anses ha godkänt ändringen. Utöver vad som framgår ovan accepterar du att du inte kan utkräva något som helst ansvar eller göra några anspråk mot Jaramba på grund av att Tjänsten ändras på det sätt som beskrivs ovan.

7. Pris och betalning

För aktuella prenumerationsformer och prisuppgifter, se Jarambas webbplats. Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive tillämplig momssats. Betalning sker antingen månadsvis eller årsvis. 

För prenumerationsformer som löper årsvis förlängs prenumerationen med ett år åt gången om det inte sägs upp innan den pågående prenumerationssperioden gått ut. En påminnelse om när prenumerationen kommer förnyas kommuniceras en (1) månad innan abonnemanget automatiskt förnyas via "mina sidor", genom Jarambas webbplats. Om prenumerationen inte avslutats innan abonnemangsperioden gått ut kommer prenumerationen att förnyas och Jaramba kommer då att ta betalt för nästkommande år.

För prenumerationer som löper månadsvis förlängs prenumerationen med en månad åt gången. 

För nya användare sker betalning direkt vid tecknande av prenumerationen eller, om du nyttjar ett Prova-på-erbjudande, då provperioden löper ut om du dessförinnan inte avslutat prenumerationen. Provperiodens slut framgår i bekräftelsemejlet. Betalning kan göras med tillgänglig betalmetod eller med ett presentkort. Prenumerationsavgiften betalas därefter var 30:e dag vid månadsprenumeration eller på en årsbasis för en årsprenumeration. Detta innebär att prenumerationen automatiskt förnyas och du kommer fortsätta att debiteras tills du säger upp din prenumeration. För det fall du betalat med presentkort löper prenumerationen vidare med tidigare vald betalmetod när värdet av presentkortet har förbrukats. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om det saknas pengar vid debiteringstillfället. Du kan uppdatera dina betaluppgifter genom att kontakta [email protected]

Om en betalning inte kan utföras på grund av att betalkortets giltighetstid har gått ut, att det inte finns tillräckliga medel tillgängliga för betalning eller på grund av annat skäl, och du inte uppdaterar dina betaluppgifter eller avslutar ditt konto/prenumeration, kan Jaramba avbryta tillgången till Tjänsten tills Jaramba har mottagit betalning. Vid en misslyckad betalning så har Jaramba rätt att göra ytterligare försök till debitering och går inte försöket igenom kan Jaramba avsluta din prenumeration.  

8. Provperiod och kampanjer 

Jaramba erbjuder prova-på-erbjudanden för nya användare. Prova-på-erbjudandet kan gälla en månads- eller årsprenumeration där du själv väljer vilken typ av prenumeration du vill ha. För att kunna starta en Prova-på-prenumeration behöver du ange dina betalningsuppgifter. Genom att ange dina betalningsuppgifter i samband med tecknandet av Prova på-prenumerationen accepterar du att du vid utgången av Prova-på perioden kommer att debiteras kostnaden för att fortsätta nyttja Tjänsten. För att du inte ska debiteras kostnaden för att fortsätta nyttja Tjänsten behöver du avsluta din prenumeration innan Prova-på-erbjudandet löper ut. För de fall du inte avslutat din prenumeration innan Prova-på-perioden löpt ut kommer Jaramba att debitera dig för nästkommande prenumerationsperiod baserat på vilken typ av prenumeration du valt.  

Prova-på-erbjudandet får bara nyttjas om du inte redan har haft en prenumeration eller nyttjat en Prova-på-period eller liknande erbjudande tidigare. Detta gäller om inget annat anges i erbjudandet. 

För Prova-på-erbjudanden gällande Jarambas årsprenumerationer kommer det att gå ut en påminnelse via "mina sidor", genom Jarambas webbplats. Om köpet är gjort via en tredjepart (AppStore/Google PlayStore) kommer du att få information om din prenumeration från din appbutik. För Prova-på-erbjudanden som är längre än en (1) månad kommer en påminnelse gå ut en (1) månad innan. För Prova-på-erbjudanden som är kortare än en (1) månad skickas det en påminnelse senast dagen innan provperioden löper ut.

För att avsluta ett Prova-på-erbjudande loggar du in på Mina Sidor, med inloggningsuppgifter som skickats per e-post vid registrering av konto. Om köpet är gjort via en tredjepart (AppStore/Google PlayStore) går du in via din app-butik till kontoinställningar, under fliken "abonnemang" finner du din prenumeration och möjligheten att avsluta.Du kan även välja att kontakta [email protected] för hjälp med att avsluta Prova-på-erbjudandet.

9. Rabattkoder och andra förbetalda erbjudanden

Rabattkoder, presentkort, förbetalda erbjudanden och andra liknande erbjudanden som ger tillgång till Tjänsten kan komma att tillhandahållas eller säljas av, eller på uppdrag av Jaramba.. 

10. Avtalstid och uppsägning 

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration. Om du säger upp din prenumeration före innevarande månads- eller årsperioden är slut, avslutas prenumerationen först när den innevarande perioden löpt ut. En månadsperiod består av 30 dagar och en årsperiod av 365 dagar. Uppsägning sker antingen via Jarambas webbplats eller via Google Play/Apple Store. Uppsägningen ska göras där köpet av Tjänsten gjorts och det är ditt ansvar att se till att prenumerationen avslutas på rätt sätt.  Det utgår ingen ersättning för det fall en uppsägning inte genomförs på rätt sätt.

Du måste säga upp din prenumeration innan den förskottsbetalda månads- eller årsperioden är slut, detta innebär att en uppsägning ska ske senast klockan 23.59 dagen innan prenumerationen förnyas. Om en uppsägning inte sker förnyas prenumerationen med ytterligare en månads- eller årsperiod som du kommer att debiteras för gällande månads- eller årsavgift.  

11. Ångerrätt, reklamation och återbetalning.

Du har rätt att ångra ditt köp inom fjorton (14) dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att nyttja ångerfristen kan du skicka in Formulär för utövande av ångerrätten (se Bilaga 1) eller kontakta Jarambas kundtjänst, för kontaktuppgifter se punkt 17 nedan. Formulär för utövande av ångerrätten hittar du även på Jarambas webbplats. Är Tjänsten defekt eller felaktig kan du kontakta Jarambas kundtjänst och göra en reklamation. 

När du nyttjar din ångerrätt kommer du inte längre ha tillgång till Tjänsten och ditt konto kommer att avslutas automatiskt. Återbetalning sker normalt inom 5-10 dagar från att vi mottagit meddelande om nyttjande av ångerrätten. 

Återbetalningar i övrigt görs endast för de fall där kunder haft problem med Tjänsten som är utanför deras kontroll och det förhindrade användandet  grundar sig i ett fel från Jarambas sida. Ingen ersättning utgår för de fall att du som kund glömt att avsluta din prenumeration.

12. Användning av Tjänsten och användarens ansvar

Allt innehåll som Jaramba tillhandahåller genom Tjänsten ägs av Jaramba eller Jarambas innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt eller utgör annan immateriell rättighet. Genom att skapa ett användarkonto och betala avgiften erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till innehållet på Tjänsten att bruka i enlighet med dessa allmänna villkor. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som omfattas av Tjänsten och som görs tillgängliga för dig förblir Jarambas egendom.

Som användare får du använda Tjänsten och ta del av övrigt innehåll i Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor under prenumerationstiden. Tjänsten är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt syfte eller ändamål. Ditt konto är personligt och du får inte dela det med andra.

Du får inte på annat sätt använda Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa allmänna villkor eller för något olagligt ändamål. Du får inte heller uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa allmänna villkor. Som användare av Jarambas Tjänst ansvarar du för att dina eventuella recensioner/tips följer gällande lagstiftning och inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Jaramba. Om Jaramba bedömer att dina recensioner/tips upplevs som diskriminerande, kränkande eller stötande har Jaramba rätt att blockera din tillgång till kommentarer och även avsluta din prenumeration.

Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt konto ska du genast meddela Jaramba om detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till Tjänsten via ditt användarkonto. Jaramba har rätt att omedelbart säga upp din prenumeration eller spärra tillgång till Tjänsten om Jaramba har anledning att misstänka att ditt konto på annat sätt missbrukas av någon obehörig person.   

13. Personlig data 

För att kunna leverera Tjänsten behöver Jaramba behandla nödvändiga personuppgifter, såsom ditt namn, e-post och betalningsuppgifter. Vi behandlar alltid dina uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”) samt kompletterande lagstiftning. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar på Jarambas webbplats.

14. Samtycke till direktreklam

Vi kan komma att använda dina uppgifter för marknadsföring av våra produkter eller tjänster. Marknadsföringen kan komma att helt eller delvis avse ett annat koncernbolags produkter eller tjänster. Det innebär att du kan få riktad reklam baserat på de uppgifter du lämnar. Om du inte vill motta direktmarknadsföring kan du kontakta oss på [email protected] och begära spärr mot direktmarknadsföring (sk. Direktreklamspärr). Du kan också välja att avregistrera dig direkt i mejlet från dessa utskick. 

15. Tvist och tillämplig lag

Om en tvist uppstår mellan Jaramba och er ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol.

EU erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda konsumenter att lösa tvister, du hittar den här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Om du är konsument och har synpunkter eller klagomål på Tjänsten, kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Du hittar mer information om ARN på www.arn.se. Du kan också kontakta ARN genom nedanstående kontaktuppgifter.

Allmänna Reklamationsnämnden
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Epost: [email protected]

16. Kontakt

Det är Jaramba, ett svenskt aktiebolag, org.nr. 559187-3269 med registrerad adress Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg som levererar Tjänsten. För att komma i kontakt med vår kundtjänst mailar du [email protected]. Övriga frågor kan skickas till vår adress: Ampd AB Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg.

Jaramba tillhandahåller support avseende Tjänsten via mail och försöker alltid svara inom fyrtioåtta (48) timmar på vardagar, det finns dock ingen garanti att du erhåller svar inom denna tid.  

jaramba.se